فروش اقساط

اطلاع رسانی تلفنی

پس از تکمیل اطلاعات، مراحل اعتبارسنجی شما، توسط واحد حقوقی کلینیک دستیار انجام شده و تنها در صورت تایید اطلاعات، با شما تماس گرفته میشه.

چه تعداد چک لازم است؟

در صورتی که امکان ارائه چک به تعداد اقساط کالا را نداری،‌ می‌تونی به ازای هر دو یا سه قسط، یک برگ چک ارائه بدی.

مطابقت کامل اطلاعات

اطلاعات وارد شده در فرم بایستی با اطلاعات صاحب حساب جاری، مطابقت کامل داشته باشه و اگه با چک شخص دیگری قصد خرید داری، باید اطلاعات ایشان را وارد کنی.

میزان پیش‌پرداخت

مبلغ پیش پرداخت باید حداقل یک چهارم مبلغ کل فاکتور باشه.

حداکثر تعداد اقساط

تعداد اقساط بنا بر اعلام شما میتونه از ۳ تا ۲۴ قسط (ماه) باشه.

ارائه چک های صیاد

در صورت تایید حساب، برای خرید اقساطی با چک، بایستی چک های شما صیادی باشن.