روش اول : شما میتوانید از طریق سایت ثبت نام کرده و ثبت سفارش خود را انجام دهید.

روش دوم : میتوانید با مراجعه حضوری به فروشگاه کلینیک دستیار سفارش محصول خود را انجام دهید.